Grunstra Groep

Wie zijn we

“Transparant, betrokken en onafhankelijk” is het profiel voor de Grunstra Groep. Tot de Grunstra Groep behoren een aantal bureaus met architecten, bouwingenieurs en adviseurs, die hun basis vinden bij deze kernwaarden.

 

meer over Grunstra Groep

“Transparant, betrokken en onafhankelijk” is het profiel voor de Grunstra Groep. Tot de Grunstra Groep behoren een aantal bureaus met architecten, bouwingenieurs en adviseurs, die hun basis vinden bij deze kernwaarden.

 

Met wortels in de jaren ’30 van de vorige eeuw, werd er al bijna 65 jaar gewerkt onder de naam “Grunstra Architecten Groep”. De recente ontwikkelingen vragen om een scherpere profilering van de afzonderlijke competenties. De specifieke vaardigheden zijn daarom in 2012 gebundeld tot eigen onderdelen.

 

De van oorsprong breed georiënteerde praktijk kan zo blijven instaan voor de gehanteerde aanduiding “tekenend voor kwaliteit”. Op deze wijze worden projecten in vrijwel geheel Nederland en op de Waddeneilanden verzorgd. Bij de opdrachten wordt aan creativiteit een brede definitie gegeven. Er wordt ontworpen en vormgegeven. Inventief wordt gewerkt binnen de beperkingen van financiën en techniek. En aspecten van organisatorische - en juridische aard worden soepel ingepast.

 

De organisatie is integraal werkend. Daarbij wordt doelgericht - en realistisch ontworpen, uitgewerkt en geadviseerd. Dit met een flinke dosis noordelijke nuchterheid. In 2009 is, als één van de weinigen in Nederland, het bureau IWA-gecertificeerd. Reeds midden jaren negentig heeft Lloyds het ISO 9001-certificaat toegekend.

 

De Grunstra Groep staat volledig onafhankelijk in het bouwproces. Er zijn geen zakelijke bindingen met derden. Zonder externe financiering is de groep in staat integriteit hoog in het vaandel te voeren.

 

Het team bestaat, na de krimp van de laatste jaren, uit ongeveer 25 betrokken, ervaren en gemotiveerde architecten, bouwingenieurs en bouwadviseurs. Deze teamspelers zijn inmiddels gewend aan de frequente rolwisselingen, die nodig zijn voor de recente ontwikkelingen in de bouwwereld.

 

Met gezag en heldere communicatie zijn zij in staat de gevraagde kwaliteit te waarborgen.

 

Hiervoor wordt ook permanent geïnvesteerd in opleiding, kennis en ervaring bij de medewerkers, die allemaal in vaste dienst zijn. De positie als frontrunner wordt zo dan ook regelmatig veroverd. Dit mag blijken uit de koppositie (2012) in Nederland bij het implementeren van het werken met 3-D Revit.

 

Kortom, de Grunstra Groep is een onderscheidende - en vlakke organisatie met korte lijnen, zichtbare slagvaardigheid en aansprekende wijze van kostenefficiënt werken.