Grunstra.
Tekent voor kwaliteit.

Transparant, betrokken en onafhankelijk


Met wortels in de jaren 40 van de vorige eeuw werd sinds 1995 gewerkt onder de naam “Grunstra Architecten Groep”. Ontwikkelingen sinds 2012 vragen om een scherpere profilering van de afzonderlijke competenties. De specifieke vaardigheden zijn toen gebundeld en thans herkenbaar als Grunstra Architecten en Grunstra Bouwingenieurs.

Aangesloten bureaus

Transparant

Grunstra staat borg voor een duidelijke en open communicatie met alle partijen.

Betrokken

Grunstra slaat voor ieder project een brug tussen mensen, stenen en euro’s.

Onafhankelijk

Met Grunstra bent u verzekerd van een eerlijke en objectieve kijk op de opgave.

Bureaus Grunstra

Bij Grunstra behoren een aantal bureaus met architecten, bouwingenieurs en adviseurs, die hun basis vinden bij deze kernwaarden.

Grunstra Architecten creëert waarde voor haar opdrachtgevers. Denk daarbij aan woonwaarde, proceswaarde en toekomstwaarde. Niet voor ons zelf, maar uitdrukkelijk voor onze klant. We willen van waarde zijn.

Grunstra Bouwingenieurs tekent als sinds 1949 voor kwaliteit. Dit geldt voor alle mogelijke projectsoorten en – groottes. Voor nieuwbouw, renovatie, transformatie en restauratie. Het is ons dna.